Publicació etiquetada ‘Establiments Antics’

Guardons als Establiments Antics 2013 de la Cambra de Comerç de Girona

Escrit el 15-03-2013. Publicat a Activitats, Establiments Antics

DISTINCIONS ALS ESTABLIMENTS ANTICS 2013

La Cambra de Comerç de Girona reconeix la continuïtat de les empreses de la seva demarcació. La XXXIV edició de les Distincions a Establiments Antics es regirà d’acord amb les normes següents:

 

 

BASES

1. Seran distingides amb un diploma totes les empreses comercials, industrials o de serveis establertes a la demarcació de la Cambra de Comerç de Girona, membres de la Corporació, i que acreditin que en el decurs de l’any 2012 compleixen exactament el 50, 75, 100, 125, o 150 aniversari de l’inici de l’activitat mercantil. També qualsevol altra xifra rodona a partir dels 150 anys.

2. Es podran distingir les empreses que acreditin més de 50 anys d’existència i que no hagin obtingut mai abans la distinció. En aquest cas, no cal que sigui una xifra rodona.

3. Caldrà aportar els documents relatius a la data d’inici de la vida de l’empresa i a la seva continuïtat fins als nostres dies. Els documents no hauran d’oferir dubte sobre la seva autenticitat.

4. L’activitat de l’empresa haurà de continuar essent actualment la mateixa de l’inici o una de similar, d’acord amb l’evolució pròpia del sector.

5. No influirà en la decisió el fet d’haver  traslladat  l’establiment a un local diferent de l’originari, sempre que ambdós es trobin dintre dels límits de la demarcació territorial de la Cambra de Girona.

 

6. A més de la documentació acreditativa de l’antiguitat, caldrà lliurar còpia del NIF de l’empresa, una breu explicació escrita sobre la seva història i vicissituds, així com algunes fotografies antigues i modernes. Caldrà fer-ho arribar a la Cambra de Comerç de Girona, Gran Via de Jaume I, 46, abans del dia 30 de setembre de 2013.

 

7. La decisió final sobre els establiments a distingir serà presa per un jurat format per professionals de la Cambra, historiadors i experts en documents històrics. Qualsevol circumstància no prevista serà resolta de manera inapel·lable pel propi jurat.

 

8. El lliurament de les distincions tindrà lloc en dates properes a les Fires de Sant Narcís de 2013 a Girona.

 

——————————————————————————————————————————————————-

 

Per obtenir més informació, trucar al telèfon 972 418518 o bé enviar un correu electrònic a  gbague@cambragirona.org. Empresa_______________________________Població____ ________

Persona de contacte   ____________________________________

Sector___________  HOSTALERIA ___________________ Data exacta de creació de l’empresa_____________

Telèfon__________mail________________