Oberta la convocatòria 2015 per als Guardons als Establiments Històrics

Escrit el 21-05-2015. Publicat a Sense categoria assignada

foto placa Establiments històrics

La placa commemorativa personalitzada per a cada establiment, creada per l’artesà de la forja Sergi Cadenas, és una de les novetats dels guardons. Des de l’any passat, tots els establiments guardonats poden obtenir la placa per lluir la seva antiguitat a la façana de l’establiment. 

Bases Establiments històrics 2015

La XXXVI edició de les Distincions a Establiments Històrics que concedeix la Cambra de Comerç de Girona es regirà d’acord amb les normes següents BASES:

 1. Seran distingides amb un diploma i una placa de forja artística, una peça única per lluir a la façana de l’establiment, totes les empreses comercials, industrials o de serveis establertes a la demarcació de la Cambra de Comerç de Girona, associades al Club Cambra, i que acreditin que en el decurs de l’any 2015 hagin complert els 50, 75, 100, 125, o 150 anys de la seva activitat mercantil. També qualsevol altra xifra rodona a partir dels 150 anys.

2. Es podran distingir totes les empreses que acreditin més de 50 anys d’existència i que no hagin obtingut mai abans la distinció. En aquest cas, no cal que sigui una xifra rodona.

3. Caldrà aportar els documents relatius a la data d’inici de la vida de l’empresa i a la seva continuïtat fins als nostres dies. Els documents no hauran d’oferir dubte sobre la seva autenticitat.

4. El fil de la continuïtat de l’empresa vindrà marcat per l’activitat, d’acord amb l’evolució pròpia del sector, o bé per la relació familiar o d’associació empresarial amb els fundadors. En cas de dubte, el jurat tindrà la darrera decisió al respecte.

5. No influirà en la decisió el fet d’haver  traslladat  l’establiment a un local diferent de l’originari, sempre que ambdós es trobin dintre dels límits de la demarcació territorial de la Cambra de Girona.

6. El lliurament de les distincions tindrà lloc en dates properes a les Fires de Sant Narcís de 2015 a Girona.

7. La decisió final sobre els establiments a distingir serà presa per un jurat format per professionals de la Cambra, historiadors i experts en documents històrics. Qualsevol circumstància no prevista serà resolta de manera inapel·lable pel propi jurat.

8. A més de la documentació acreditativa de l’antiguitat, caldrà lliurar còpia del NIF de l’empresa, una breu explicació escrita sobre la seva història i vicissituds, així com algunes fotografies antigues i modernes.

Caldrà fer-ho arribar a la Cambra de Comerç de Girona, Gran Via de Jaume I, 46, abans del dia 30 de setembre de 2015.

 

Contactar amb

Cambra de Comerç

de Girona

Av. Jaume I, 46. GironaDossier Establiments Antics PER BLOC_Página_1

Dossier Establiments Antics PER BLOC_Página_2

Dossier Establiments Antics PER BLOC_Página_5

Dossier Establiments Antics PER BLOC_Página_4

 

Trackback des del teu lloc web.

Desa un comentari