La Cambra promou una campanya low cost per iniciar les empreses en l’exportació

Escrit el 12-06-2015. Publicat a Sense categoria assignada

destí Alemanya

La Cambra promou una campanya low cost per iniciar les empreses en l’exportació

La diagnosi del potencial d’internacionalització costa 100 euros, el pla de promoció internacional, 300 euros, i el test de mercat és gratuït.

En vuit mesos les empreses que passin totes les fases estaran en condicions de començar a exportar.

L’objectiu d’aquesta campanya low cost d’Iniciació en l’exportació és mostrar el camí de les vendes a l’exterior a les empreses que no han exportat mai o que ho fan esporàdicament, analitzar els punts clau per saber si estan preparades per a la internacionalització i mostrar els instruments de suport amb els que poden comptar per tenir èxit en aquesta tasca.

La campanya comença amb la Diagnosi del potencial d’internacionalització. L’objectiu es descobrir si l’empresa està preparada per abordar el projecte de la internacionalització tant a nivell empresarial com de producte o servei. La diagnosi ajuda a analitzar el model de negoci tenint com a referència el mercat nacional, identificant possibles debilitats i fortaleses, amenaces i oportunitats i arribant a unes recomanacions finals d’estratègies a seguir encaminades a reforçar la posició de l’empresa en la seva internacionalització. (DURADA: 4 setmanes PREU final: 100€ (Cost del programa: 700€. Subvenció directa d’ ACCIÓ 600€) 

En cas que la Diagnosi sigui positiva, es pot passar al programa

EMPRESA EXPORTA FASE I. Pla de promoció internacional, destinat a empreses amb menys de 50 treballadors que no hagin exportat mai o que ho facin ocasionalment i exportin menys del 15% de la seva facturació. L’objectiu és analitzar amb quin producte o servei és més adient sortir a l’exterior i seleccionar i prioritzar els mercats potencials, definint un pla de promoció internacional amb les accions a dur a terme per introduir-se als mercats detectats.  (DURADA: 3 mesos. PREU a pagar per l’empresa: 300€ + IVA* Cost del programa: 1.300€ + IVA. Subvenció directa d’ ACCIÓ 1.000€ *IVA dels 1.300€ = 273€ que són deduïbles per l’empresa)

Finalment, la campanya acaba amb el programa EMPRESA EXPORTA FASE II. Test de mercat. L’objectiu d’aquesta darrera fase és identificar in situ les possibilitats del producte o servei al país triat per l’empresa, els canals de comercialització, les necessitats d’homologació o adaptació i altres informacions rellevants per ajudar a l’empresa a fer una estratègia de promoció a aquest mercat i introduir-s’hi amb les millors garanties d’èxit. (DURADA: 2 mesos. PREU a pagar per l’empresa: 0€ + IVA* Cost del programa: 900€ + IVA. Subvenció directa d’ ACCIÓ 900€ *IVA dels 900€ = 189€ que són deduïbles per l’empresa)

Jornada informativa el 19 de juny

Per tal d’informar d’aquesta campanya s’ha programat una jornada informativa gratuïta, el 19 de juny de 2015, a les 10:00 hores Sala d’actes de la Cambra, titulada VOLS EXPORTAR? La Cambra et mostra el camí, a càrrec de la Sra. Maribel Martínez Tècnica de l’Àrea d’internacionalització

 

MÉS INFORMACIÓ

Tel:  972 418 517/515

Maribel Martínez:  mmartinez@cambragirona.org

Oberta la convocatòria 2015 per als Guardons als Establiments Històrics

Escrit el 21-05-2015. Publicat a Sense categoria assignada

foto placa Establiments històrics

La placa commemorativa personalitzada per a cada establiment, creada per l’artesà de la forja Sergi Cadenas, és una de les novetats dels guardons. Des de l’any passat, tots els establiments guardonats poden obtenir la placa per lluir la seva antiguitat a la façana de l’establiment. 

Bases Establiments històrics 2015

La XXXVI edició de les Distincions a Establiments Històrics que concedeix la Cambra de Comerç de Girona es regirà d’acord amb les normes següents BASES:

 1. Seran distingides amb un diploma i una placa de forja artística, una peça única per lluir a la façana de l’establiment, totes les empreses comercials, industrials o de serveis establertes a la demarcació de la Cambra de Comerç de Girona, associades al Club Cambra, i que acreditin que en el decurs de l’any 2015 hagin complert els 50, 75, 100, 125, o 150 anys de la seva activitat mercantil. També qualsevol altra xifra rodona a partir dels 150 anys.

2. Es podran distingir totes les empreses que acreditin més de 50 anys d’existència i que no hagin obtingut mai abans la distinció. En aquest cas, no cal que sigui una xifra rodona.

3. Caldrà aportar els documents relatius a la data d’inici de la vida de l’empresa i a la seva continuïtat fins als nostres dies. Els documents no hauran d’oferir dubte sobre la seva autenticitat.

4. El fil de la continuïtat de l’empresa vindrà marcat per l’activitat, d’acord amb l’evolució pròpia del sector, o bé per la relació familiar o d’associació empresarial amb els fundadors. En cas de dubte, el jurat tindrà la darrera decisió al respecte.

5. No influirà en la decisió el fet d’haver  traslladat  l’establiment a un local diferent de l’originari, sempre que ambdós es trobin dintre dels límits de la demarcació territorial de la Cambra de Girona.

6. El lliurament de les distincions tindrà lloc en dates properes a les Fires de Sant Narcís de 2015 a Girona.

7. La decisió final sobre els establiments a distingir serà presa per un jurat format per professionals de la Cambra, historiadors i experts en documents històrics. Qualsevol circumstància no prevista serà resolta de manera inapel·lable pel propi jurat.

8. A més de la documentació acreditativa de l’antiguitat, caldrà lliurar còpia del NIF de l’empresa, una breu explicació escrita sobre la seva història i vicissituds, així com algunes fotografies antigues i modernes.

Caldrà fer-ho arribar a la Cambra de Comerç de Girona, Gran Via de Jaume I, 46, abans del dia 30 de setembre de 2015.

 

Contactar amb

Cambra de Comerç

de Girona

Av. Jaume I, 46. GironaDossier Establiments Antics PER BLOC_Página_1

Dossier Establiments Antics PER BLOC_Página_2

Dossier Establiments Antics PER BLOC_Página_5

Dossier Establiments Antics PER BLOC_Página_4

 

Trobada anual de SECOT a l’Escola d’Hostaleria de Girona

Escrit el 06-03-2015. Publicat a Sense categoria assignada

Durant l’any 2014 SECOT ha realitzat 79 assessoraments que procedien de demandes fetes a través de la web de SECOT o de sol·licituds de les institucions amb les quals té signats convenis de col·laboració: l’Ajuntament de Girona, la Diputació de  Girona, el Consell Comarcal de la Selva, l’Institut Municipal de Promoció d’Olot i la Fundació Santander Emprendimiento per a tutories del programa YUZZ.

A part dels assessoraments, s’han fet xerrades de divulgació empresarial promogudes pel Consell Comarcal de la Selva i per a l’IMPO d’Olot. Durant el mes de març, SECOT comença el programa YUZZ, de joves amb idees, en el qual els seus membres participen per cinquè any consecutiu com a tutors del Pla d’Empresa que han de presentar els participants de Girona.

La trobada anual dels membres de SECOT va tenir lloc el passat 9 de febrer a l’Escola d’Hostaleria de Girona. Una vintena de membres de l’entitat van participar en la reunió. La trobada va comptar amb la presència de representants de totes les comarques gironines i membres de la Cambra de Comerç de Girona. SECOT-Voluntariat sènior d’assessorament empresarial- és una associació estatal sense ànim de lucre dedicada a tasques d’assessorament i foment de l’emprenedoria aprofitant l’experiència dels seniors que, a la fi de la seva carrera professional, volen aportar-la a la societat a la quan han servit des del seu àmbit laboral.  La delegació de SECOT de Girona està activa des de l’any 1989. Està ubicada a la Cambra de Comerç de  Girona i la formen 36 socis, la meitat dels quals es dediquen a les activitats d’assessorament de joves emprenedors, al diagnòstic de PIMES en dificultats i a la formació en temes econòmics i empresarials.

IMG-20150216-WA002